Skip to main content

Učebné osnovy

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu JONATÁN

mesiac

Obsahový celok

Témy

IX.

Chodím do MŠ s Jonatánom

 

 

- Ja a moji najbližší (rodina)
- Škola plná detí
- Kto sa o nás stará v MŠ ( profesie)
- Jonatán spoznáva okolie MŠ (mesto)

X.

Kúzla jesene

 

- Maliarka jeseň (farby)
- Dary jesene (ovocie, zelenina, lesné plody, zber)
- Šťastnú cestu vtáčiky ( sťahovavé vtáky )
- Vietor, dážď a hmla ( počasie)

XI.

Chráň si svoje zdravie

 

- Ja som človek, ty si človek (ľudské telo)
- Cesta nie je ihrisko ( bezpečnosť doprava )
- Pozor, svieti červená ( semafor, dopravné značky)
- Ako Jonatán cestoval ( dopravné prostriedky )

XII.

Mesiac plný prekvapení

 

- Tešíme sa na Mikuláša
- Vianočné pečenie (zdravé potraviny)
- Svieť nám stromček jagavý ( Vianoce )

 

I.

Kúzla pani zimy

 

 

- Sneh, ľad, mráz
- Ako zimujú zvieratká a vtáčiky
- Radosti a nástrahy zimy (zimné športy, predchádzanie úrazu)

 

II.

Čarovná zima

 

- Čo priniesla zima ( zhrnutie)
- Veselé fašiangy
- Jonatánov deň ( časti dňa)
- Veci okolo nás (účel, materiál )

 

III.

Tajomstvá ukryté v knihách

 

- Jonatán v knižnici ( marec mesiac knihy )
- Slovensko je moja vlasť ( práca s encyklopédiami)
- Chceme byť zdraví ( nebezpečenstvo poškodenia zdravia-ostré predmety, zápalky, lieky, chemikálie, elektrina)
- Ako letí čas (časové vzťahy)

IV.

Príroda sa zobudila

 

- Poslovia jari (jarné kvety)
- Sviatky jari ( Veľká noc)
- Zvieratá a ich mláďatá ( domáce a hospodárske zvieratá)
-Život v lese a rybníku ( voľne žijúce zvieratá)

V.

Slnko svieti pre všetkých

 

- Poďme spolu do prírody (stromy, kríky, enviromentálna vých.)
- Mamičky majú sviatok
- V záhrade a na lúke (práce, jarné ovocie a zelenina, kvety)
- Hmyz

VI.

Cestovateľ Jonatán

 

 

-Deti celého sveta ( MDD, rasová tolerancia)
– Zem – modrá planéta
- Poďme spolu do ZOO
- Hurá, leto ! Bezpečne cez prázdniny

 

Oznámenie protispoločenského konania

Zápis detí do MŠ 2024

Ocenenie MŠ - Zlatá firma