Skip to main content

Triedy

Pavilón A prízemie

Vtáčatá

Pavilón A poschodie

Žabky

Pavilón B prízemie

Motýliky

Pavilón B poschodie

Sovičky

Pavilón C

Lienky

Oznámenie protispoločenského konania

Zápis detí do MŠ 2024

Ocenenie MŠ - Zlatá firma