Skip to main content

Denný poriadok

6,30 – 8,30
Hry a hrové činnosti ( edukačné aktivity )
8,30 – 8,45
Pohybové a relaxačné cvičenia
8,45 – 9,15
Desiata , hygiena
9,15 – 9,45
Hry a hrové činnosti (edukačné aktivity)
9,45 – 11,15
Pobyt vonku
11,15 – 11,45
Obed, hygiena
11,45 – 14,30
Odpočinok
14,30 – 15,00
Telovýchovná chvíľka , olovrant
15 – 16,30
Hry a hrové aktivity (v jarných a letných mesiacoch pobyt vonku)
Edukačné aktivity
Realizujú sa v priebehu hier ako samostatná organizačná forma, alebo počas pobytu vonku

Denný poriadok sa prispôsobuje vekovým kategóriám detí, v rámci rozpätia časového intervalu a harmonogramu podávania stravy.

Oznámenie protispoločenského konania

Zápis detí do MŠ 2024

Ocenenie MŠ - Zlatá firma