Skip to main content

Ocenenie MŠ - Zlatá firma

Dnes sme prevzali plaketu "Zlatá firma." Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, ktorí nám pomohli získať toto ocenenie.