Skip to main content

Zverejňovanie

Všetky zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejňované na webovej stránke mesta Topoľčany. Po kliknutí na kategóriu budete presmerovaný na konkrétny zoznam.

Zápis detí do MŠ 2023

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Prerušenie prevádzky MŠ